หน้าแรก

สมาชิกสมทบซื้อหุ้นได้กี่บาท

เขียนโดย Phassaporn

     ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย.59 ให้สมาชิกสมทบสามารถซื้อหุ้น และชำระค่าหุ้นได้รวมแล้วไม่เกินปีละ 100,000 บาทคะ (1 ต.ค. - 30 ก.ย. ปีถัดไป)