หน้าแรก

ในระบบสมาชิกออนไลน์มีอะไรบ้าง

เขียนโดย Phassaporn

onlinemembers   

 สอ.ตร. ได้ทำการพัฒนาเวบไซต์ เพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศให้ได้รับความสะดวก โดยระบบสมาชิกออนไลน์จะมีการบริการในเรื่องข้อมูลพื้นฐานสมาชิก ผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลเงินกู้ ภาระค้ำประกันของสมาชิก ปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน พิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน(เฉพาะสมาชิกที่มีกู้พิเศษ) และยังสามารถคำนวนเงินกู้เบื้องต้นได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะแจ้งไว้ว่าเป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไหร่ เพื่อประโยชน์แก่ตัวสมาชิก หากทำการตรวจสอบแล้วพบปัญหา หรือข้อสงสัย ท่านสมารถแจ้งมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. คะ