หน้าแรก

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน

เขียนโดย Phassaporn

IMG 3577 003

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และผู้แทน สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ การให้บริการด้านต่าง ๆ การจัดสวัสดิการสมาชิก ของสอ.ตร. โดยมีพล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ