หน้าแรก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด ศึกษาดูงาน

เขียนโดย Phassaporn

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ในด้าน การกำหนดนโยบายทางการเงิน การระดมทุน  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการสมาชิก การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง และด้านอื่น ๆ โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

IMG 8583 006 IMG 8535 005
IMG 8496 001 IMG 8506 002
IMG 8517 003 IMG 8533 004