หน้าแรก

สอ.ตร.ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

เขียนโดย Phassaporn

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าตรวจประเมิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ในโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 

IMG 8649 001 IMG 8650 002
IMG 8681 003 IMG 8700 004