หน้าแรก

สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำกัด ศึกษาและดูงาน

เขียนโดย Super User

IMG 6369 008

    เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำกัด นำโดย พลเอก อนุชิต อินทรทัต หัวหน้าคณะฯ นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาและดูงาน การบริหารงานของสอ.ตร. ในด้านการบริหารการลงทุน และแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ในยุคดิจิทัล โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ