หน้าแรก

สอ.ตร.ผ่านประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

เขียนโดย Phassaporn

whitecoops

ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 แจ้งให้ทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้ผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

whitecoop1

whitecoop2

whitecoop3