หน้าแรก

บริษัท เกียนซิงห์ อามารนาท คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคหน้ากากผ้า ให้กับสอ.ตร.

เขียนโดย Phassaporn

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 คุณถวิลจันทร์ โกเกอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียนซิงห์ อามารนาท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้บริจาคหน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

713926s