หน้าแรก

สอ.ตร. มอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

เขียนโดย Phassaporn

ppes

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สอ.ตร. โดย พล.ต.ท.ณพัฒน์  ศรีหิรัญ ประธานกรรการ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีตัวแทนของโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด