หน้าแรก

บริษัท เอเอ็นอาร์โร อินดัสทรี จำกัด มอบน้ำดื่มให้ สอ.ตร. จำนวน 200 แพ็ค

เขียนโดย Onusa

IMG 6451

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท เอเอ็นอาร์โร อินดัสทรี จำกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดยมีตัวแทน พล.ต.ท.ณพัฒน์  ศรีหิรัญ ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด