หน้าแรก

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

เขียนโดย Phassaporn

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 สอ.ตร. ได้จัดกิจกรรม โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (เครือข่ายสภากาชาดไทย) ณ ชั้น 7 อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา  โดยผู้บริจาจจะได้รับเสื้อ "BLOOD DONATION" เป็นของที่ระลึก ทั้งนี้สมาชิกสอ.ตร.และประชาชนทั่วไป ได้ให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก ครั้งต่อไป สอ.ตร. จะจัดกิจกรรมดีๆ อะไรอีก อย่าลืมติดตามได้ที่ เวบไซต์ Facebook sctpnews และ Line@sctpnews นะคะ

1 001   2 002
 IMG 5414 003  IMG 5416 004
 IMG 5450 005  IMG 5452 006
 IMG 5475 007  IMG 5482 008
 IMG 5493 009  IMG 5499 010
 IMG 5502 011  IMG 5503 012
 IMG 5508 013  IMG 5509 014