หน้าแรก

โครงการตัดผมฟรีให้กับสมาชิก และข้าราชการตำรวจ

เขียนโดย Phassaporn

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 61  สอ.ตร. ได้จัดกิจกรรมตัดผมฟรีให้กับสมาชิกและข้าราชการตำรวจ  บริเวณด้านหน้าที่ทำการสหกรณ์ โดยมีช่างตัดผมจากสมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทย จำนวน 45 คน  มาให้บริการตัดผม แก่สมาชิกทั้งชาย และหญิง รวมทั้งข้าราชการตำรวจ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ โดยช่างตัดผมจากสมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทย