หน้าแรก

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ในระบบสหกรณ์

เขียนโดย Phassaporn

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61 สอ.ตร.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าสหกรณ์ในระบบสหกรณ์ โดยได้จัดให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ โดยได้ช่วยเหลือด้านสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์  ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.