สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน   
  คือความมุ่งมั่นของเรา
Get Adobe Flash player

ติดต่อสหกรณ์

02-2515315-20
ผู้จัดการ 102
รองผู้จัดการ 103,107-108
การเงิน 401-403
สินเชื่อ 301-307 
สำนักงาน 201-202,206-207
กฎหมายฯ 308,310-311
ทะเบียน 504
ศูนย์เทคโนโลยีฯ 501,505
บัญชี 202-203
โทรสาร 3 หรือ 706-707
ประชุม 104-106
ถามข้อมูลอัตโนมัติ 1
E-Mail

coop.police@gmail.com

coop.police@hotmail.com

 

เลขที่บัญชีธนาคาร

ทหารไทย/ราชประสงค์ 011-2-22668-3
กรุงไทย/สยามสแควร์ 052-1-08121-1

แบบฟอร์มโอนเงินธนาคาร

460986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
424
1790
456765
8708
9917
460986

  • image
  • image
  • refinance6m
  • image

แนวทางการพิจารณาการให้สมาชิกกู้เงินสามัญ

แนวทางการพิจารณาการให้สมาชิกกู้เงินสามัญ

  รายละเอียด   กรณีกู้เงิน 1 ล้านบาท แนบเอกสารการตรวจเครดิตบูโรด้วยนะคะ สถานที่ตรวจสอ...

Read more

สมัครใช้บัตรATM สหกรณ์

สมัครใช้บัตรATM สหกรณ์

     สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครใช้บัตร ATM สหกรณ์  ท่านสามารถ download แบบฟอร์ม...

Read more

บัตร ATM สอ.ตร. ถอนเงินธนาคารออมสิน ธนาค…

บัตร ATM สอ.ตร. ถอนเงินธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงไทย ได้ทั่วประเทศ

     สอ.ตร. เพิ่มช่องทางการอำนวยให้แก่สมาชิกที่มีบัตรATM ของสอ.ตร. สามารถใช้บริการถ...

Read more

โครงการไหว้พระ 9 วัด จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการไหว้พระ 9 วัด จ.ฉะเชิงเทรา

 เมื่อวันเสาร์ที่ 18  มี.ค. 60 ที่ผ่านมา สอ.ตร. นำโดย พ.ต.ท.หญิงวรวิภา  วรินทรเวช กรรมการ ร.ต.อ.วันเฉลิม เลิศมงคล กรรมการ และเจ้าหน้าที...

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

              เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี...

Read more

กฐินพระราชทาน

กฐินพระราชทาน

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ...

Read more
สถานที่ตรวจเครดิตบูโร

icon-1289753 1280

 

การคิดดอกเบี้ยกรณีสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

depandpay2

ยื่นกู้สามัญและฉุกเฉินไม่ต้องเขียนสัญญาแล้วค่ะ เตรียมเอกสารมาให้ครบตามรายละเอียดนี้ค่ะ

     เป็นคำถามยอดฮิต ที่ท่านสมาชิกสอบถามเข้ามามาก และส่วนใหญ่ท่านสมาชิกที่มายื่นกู้จะเตรียมเอกสารมาไม่ครบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการยื่นกู้และอาจจะทำให้ได้รับเงินช้า ก็เลยถือโอกาสนี้มาแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ เอกสารประกอบที่จะแนบกับสัญญาเงินกู้มีดังนี้นะคะ

กู้สามัญ (ไม่ต้องกรอกสัญญา)

1. สลิปเงินเดือนฉบับจริงจากกรมบัญชีกลางเดือนล่าสุดทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (หากเป็นสำเนา จะต้องให้สารวัตรการเงินรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการตำรวจของผู้กู้ ผู้ค้ำ จำนวน 2 ชุด และคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้ค้ำ และคู่สมรส (ถ้าใช้สำเนาบัตรประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน)

4.  ยอดขอกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แนบเครดิตบูโร สามารถขอได้ที่ศูนย์บูโร >>clickดูสถานที่ขอเครดิตบูโร

5.  แบบฟอร์มประกันชีวิต รับเอกสารได้ที่สอ.ตร.ค่ะ 

6.  คนค้ำจะต้องมาเซนต์ค้ำประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์นะคะ

7.  กดบัตรคิวหมายเลข 2 (เอกสารไม่ครบต้องกดคิวใหม่นะคะ)

**ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไปสมาชิกไม่ต้องกรอกสัญญาเงินกู้สามัญ สอ.ตร.จะพิมพ์สัญญาออกจากระบบ แล้วนะคะ เตรียมเอกสารมาพร้อม คนค้ำพร้อม รอรับเงินกลับบ้านเลยค่ะ **

กู้ฉุกเฉิน (กู้ฉุกเฉินไม่ต้องกรอกสัญญา)

1. ใช้เพียงสลิปเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนาจากกรมบัญชีกลาง (จะต้องให้สารวัตรการเงินเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

2.  สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ 

**สมาชิกที่อยู่สังกัดต่างจังหวัดที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ฉุกเฉินดาว์โหลดสัญญาเงินกู้กรอกรายละเอียดพร้อมเอกสารตามขั้นตอน พร้อมสำเนาหน้าสมุดธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้า ส่งไปรษณีย์มาที่สอ.ตร.ได้ค่ะ**

                                 

เงินฝากดอกเบี้ยสูงสำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการแล้ว

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

คุณสมบัติของผู้ฝาก

     เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามโครงการ สำหรับสมาชิกสมทบ จะต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เท่านั้น

การเปิดบัญชี

     - สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น ต้องขอเปิดบัญชีด้วยตนเอง โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ณ ที่ทำการสหกรณ์

     - เปิดบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 บาท

การรับฝาก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด กำหนดรับเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขเฉพาะเงินดังต่อไปนี้

     - เงินบำเหน็จ

     - เงินบำนาญ

     - เงินที่ได้รับจาก กบข.

     ทั้งนี้ผู้ที่ฝากเงินต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วย

อัตราดอกเบี้ย

     เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อไป

การถอนเงินและการปิดบัญชี

     การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำปี พ.ศ. 2546

ขอความร่วมมือให้สมาชิกตรวจสอบผู้รับโอนประโยชน์ของตนเอง

สมาชิกหลายคนคงเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือว่าตั้งไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสหกรณ์ใหม่ ๆ แต่จำไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะ 

          ก่อนอื่นต้องบอกความสำคัญของผู้รับโอนประโยชน์ก่อนนะคะ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ "สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็น ผู้รับประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม

          ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับประโยชน์ที่ได้กำหนดและมอบไว้กับสหกรณ์แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อสหกณ์ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น "

          เห็นไหมละคะว่าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์มีความสำคัญมาก ฉะนั้นถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ตั้ง หรือตั้งไว้นานจนจำไม่ได้และต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สามารถกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของตนเองส่งมายังสหกรณ์นะค่ะ โดยไม่ต้องขอดูใบเดิมที่ได้กรอกไว้ก็ได้ค่ะ โดยสหกรณ์จะถือใบปัจจุบันที่มีผลนำมาใช้ (ดูจากวันเดือนปีที่ท่านกรอกเอกสาร) ขอย้ำว่าต้องเป็นตัวจริงนะคะไม่รับเอกสารทางเครื่องโทรสารหรืออีเมล์นะ และสมาชิกสามารถตรวจสอบผู้รับโอนประโยชน์ได้ทางระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกบนเวบไซต์ หรือ ระบบทัชสกรีนสหกรณ์ได้ค่ะ

                                                                                                                                                            ฝ่ายทะเบียนและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์

สอ.ตร.เพิ่มเงินสวัสดิการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพของสมาชิก เริ่มวันที่ 1 ก.พ.58

สอ.ตร.ได้เพิ่มเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพให้กับสมาชิก โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 58 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

     สอ.ตร.มีระบบบริการอัตโนมัติให้สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ที่ระบบโทรศัพท์ เช่น ข้อมูลหุ้น หนี้ เงินฝาก เงินปันผล  

Click วิธีใช้งาน

autoserivr

ประกันคุ้มครองสินเชื่อ เริ่มวันที่ 10 ก.พ.58

     เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และครอบครัวของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป สมาชิกที่กู้เงินโดยใช้บุคคลค้ำประกันกับสอ.ตร. จะต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อทุกท่าน หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประกัน และอื่น ๆ ติดต่อที่ สอ.ตร. 02-2515315-20 ต่อฝ่ายสินเชื่อ 301-307

การถือหุ้นรายเดือนสมาชิก เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2557

การถือหุ้นของสมาชิก

เงินได้รายเดือน การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) จำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน 10,000 บาท 80 800 
เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 12,000 บาท 100 1,000
เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 120 1,200
เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 140 1,400
เกินกว่า 16,000 บาท ถึง 19,000 บาท 160 1,600
เกินกว่า 19,000 บาท ถึง 22,000 บาท 180 1,800
เกินกว่า 22,000 บาท ถึง 25,000 บาท 200 2,000
เกินกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 250 2,500

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2557

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้น

- สมาชิกสามารถส่งหุ้นมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้แต่ต้องไม่เกิน ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน

- สมาชิกสามารถถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

- จะโอนหุ้นให้ผู้อื่นไม่ได้

- จะถอนหุ้นบางส่วน หรือทั้งหมดในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

- สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นเกิน 180 เดือน หรือจำนวนเงินเกิน 200,000 บาท

  และมีหนี้สินกับสหกรณ์น้อยกว่าหุ้น สามารถทำเรื่องงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ค่ะ

- การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน (เพิ่ม/ลด/งด) จะต้องทำหนังสือถึงสหกรณ์ และได้รับอนุมัติจากสหกรณ์แล้ว

 

 

สวัสดิการกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต ต้องยื่นขอรับเงินภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก

3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต                                                                   

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ประทับตรา "ตาย"

5. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล (หากมี)

6. สำเนาใบมรณบัตร

     สมาชิกจะต้องยื่นของรับเงินสวัสดิการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดให้หมดสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ

 

อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 10 ปี 10,000 บาท
10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี 20,000 บาท
15 ปีขึ้นไป 30,000 บาท

**เงินสวัสดิการจะนำเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกค่ะ**

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ

การเพิ่มช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารด้วย Bill Payment

สหกรณ์เปิดช่องทางบริการให้สมาชิกได้ ฝากเงิน ชำระค่าหุ้น-หนี้ และชำระเงินทุกประเภท

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงไทย ด้วยระบบ Bill Payment

ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการ ได้  ฟรี  โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

Click โหลดแบบฟอร์ม                     Click คู่มือการใช้ Billpayment

 

การขอรับเงินสวัสดิการโอกาสพิเศษต่าง ๆ

sawat1 

**สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่เป็นสมาชิก**

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ

สอ.กรมปศุสัตว์

สอ.กรมปศุสัตว์

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ได้มาศ...

Read more

สอ.สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด เยี่ยมชมสหกร…

สอ.สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด เยี่ยมชมสหกรณ์

              เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายกิจจา ตันวิรัช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์...

Read more

สอ.ครูนครสวรรค์ จำกัด

สอ.ครูนครสวรรค์ จำกัด

              เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกั...

Read more

ผู้บริหาร


Viroj

พล.ต.ท.วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล

ประธานกรรมการ

 

udomrat-small

นางอุดมรัตน์  ดำขำ

ผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก
ออมทรัพย์ 1.75%
ออมทรัพย์พิเศษ

<1 ล้าน 3.00%

>1 ล้าน 3.25%

เกษียณเปี่ยมสุข

4.25%

ประจำทวีทรัพย์

4.25%

อุ่นใจก่อนวัยเกษียณ

4.75%

เงินฝากระหว่างสหกรณ์
ออมทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.50%
เงินกู้สมาชิก
กู้สามัญ 6.25%
กู้ฉุกเฉิน 6.25%
กู้เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.25%
กู้เพื่อประกอบอาชีพ 6.25%
กู้เคหะสงเคราะห์ 5.25%
กู้สวัสดิการ 5.20%
กู้เพื่อการศึกษา 4.25%
กู้ประสบภัยพิบัติ 4.25%
เงินกู้ระหว่างสหกรณ์
ระยะสั้น 5.50%
ระยะปานกลาง 5.50%
ระยะยาว 5.50%
เงินกู้ระหว่างสหกรณ์
เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
ระยะสั้น 4.25
ระยะปานกลาง 4.50
ระยะยาว 4.75
รายละเอียด

 

ratedep 

ผลการดำเนินงาน

ณ 31 มีนาคม 2560

สมาชิก 14,614 คน
ทุนเรือนหุ้น 5,319,590,310.00 บาท

ทุนสำรองและทุนสะสม

486,173,773.30 บาท
เงินรับฝาก

12,924,331,906.73

บาท
เงินให้สมาชิกกู้ 9,530,360,974.52 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 731,708,546.00 บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 896,296,005.42 บาท
เงินลงทุน 10,743,372,255.16 บาท
สินทรัพย์รวม 27,288,283,828.50 บาท
กำไรสะสม 182,091,506.30 บาท

t balancesheet

สำหรับสมาชิก

login

สำหรับการเงินหน่วย

sforfinance

โหลดแบบฟอร์ม