สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

The Saving and Credit Cooperative of Royal Thai Police Headquarter Limimted

คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน   
  คือความมุ่งมั่นของเรา
Get Adobe Flash player

ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557

ระดับภาคกลาง 

IMG 1363

  • ก่อนวัยเกษียณ
  • เกษียณเปี่ยมสุข
  • touchscreen
  • image
  • atm
  • pum
  • ivr

ติดต่อสหกรณ์

02-2515315-20
ผู้จัดการ 102
รองผู้จัดการ 103
การเงิน 401-403
สินเชื่อ 301-307 
สำนักงาน 201-202,206-207
ทะเบียน 210
ศูนย์เทคโนโลยีฯ 501-503
บัญชี 202-203
โทรสาร 3 หรือ 706-707
ถามข้อมูลอัตโนมัติ 1
E-Mail

coop.police@gmail.com

coop.police@hotmail.com

401597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
874
951
1825
392366
31273
28584
401597

แจ้งสถานะทางการเงิน

มติชน >>  ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ!!ยอมรับลงทุน"ยูเนี่ยนคลองจั่น"เงินค้าง800ล้าน ยันไม่กระทบ(คลิป)

สำนักข่าวไทย >> ผลกระทบสหกรณ์เจ้าหนี้ 82 แห่ง คดีสหกรณ์ฯ คลองจั่น

 ASTVผู้จัดการออนไลน์ >>  สหกรณ์ตำรวจยืนยันไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีเครดิตยูเนี่ยนฯ 

ASTVผู้จัดการออนไลน์  >>  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตกเป็นเหยื่อเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 

เรื่องเล่าเช้านี้ >> ตัวแทน 79 สหกรณ์ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก      

กฏกระทรวง >> กฎกระทรวงให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู   

TNN 24 >>ศาลล้มละลายกลางให้สหกรณ์ฯคลองจั่นฟื้นฟูกิจการ พร้อมให้คกก.ชุดปัจจุบันทำแผนฟื้นฟูภายใน3เดือน  

 

โครงการ "สินเชื่อเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก" ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2558

     เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในช่วงเปิดเทอม สอ.ตร.จึงได้อนุมัติกู้สามัญ โครงการ "สินเชื่อเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก" โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินต้องมีบุตรตั้งแต่อนุบาลขึ้นไป

2. มีคุณสมบัติตามประกาศสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการให้เงินกู้สามัญที่ใช้ในปัจจุบัน

3. ได้รับการยกเว้น กรณีผ่อนชำระหนี้ตามสัญญากู้สามัญเดิมไม่ถึง 12 เดือน 

เอกสารประกอบการขอกู้เพิ่มเติม

* สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของบุตร

* สำเนาหลักฐานการศึกษาของบุตร

ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2558

รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี ระยะเวลา 1 ต.ค.57-31 ม.ค.58

    รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 - 31 ม.ค.58 รวมระยะเวลา 4 เดือน

001

003

004

005

006 

สอ.ตร.เพิ่มเงินสวัสดิการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพของสมาชิก เริ่มวันที่ 1 ก.พ.58

สอ.ตร.ได้เพิ่มเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพให้กับสมาชิก โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 58 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด

ประกันคุ้มครองสินเชื่อ เริ่มวันที่ 10 ก.พ.58

     เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และครอบครัวของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป สมาชิกที่กู้เงินโดยใช้บุคคลค้ำประกันกับสอ.ตร. จะต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อทุกท่าน หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประกัน และอื่น ๆ ติดต่อที่ สอ.ตร. 02-2515315-20 ต่อฝ่ายสินเชื่อ 301-307

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

     สอ.ตร.มีระบบบริการอัตโนมัติให้สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ที่ระบบโทรศัพท์ เช่น ข้อมูลหุ้น หนี้ เงินฝาก เงินปันผล  

Click วิธีใช้งาน

autoserivr

เหรียญพระนารายณ์ ครบรอบ 37 ปีสหกรณ์

     ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ที่จะถึงนี้ สอ.ตร. ได้จัดสร้างเหรียญพระนารายณ์ เพื่อที่เป็นที่ระลึกการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ครบรอบ37 ปี เพิ้อแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ในวันงาน แต่ถ้าสมาชิกท่านใดไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมใหญ่ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ทำการสอ.ตร. หลังวันประชุมใหญ่นะคะ

newnarai Page 1

 newnarai Page 2

การถือหุ้นรายเดือนสมาชิก เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2557

การถือหุ้นของสมาชิก

เงินได้รายเดือน การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) จำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน 10,000 บาท 80 800 
เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 12,000 บาท 100 1,000
เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 120 1,200
เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 140 1,400
เกินกว่า 16,000 บาท ถึง 19,000 บาท 160 1,600
เกินกว่า 19,000 บาท ถึง 22,000 บาท 180 1,800
เกินกว่า 22,000 บาท ถึง 25,000 บาท 200 2,000
เกินกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 250 2,500

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2557

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้น

- สมาชิกสามารถส่งหุ้นมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้แต่ต้องไม่เกิน ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน

- สมาชิกสามารถถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

- จะโอนหุ้นให้ผู้อื่นไม่ได้

- จะถอนหุ้นบางส่วน หรือทั้งหมดในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

- สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นเกิน 180 เดือน หรือจำนวนเงินเกิน 200,000 บาท

  และมีหนี้สินกับสหกรณ์น้อยกว่าหุ้น สามารถทำเรื่องงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ค่ะ

- การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน (เพิ่ม/ลด/งด) จะต้องทำหนังสือถึงสหกรณ์ และได้รับอนุมัติจากสหกรณ์แล้ว

 

 

ชะลอการรับสมัครสมาชิก สังกัด กองบัญชาการคำรวจนครบาล ตั้งแต่ 15 ส.ค. 57

สอ.ตร. ชะลอการรับสมัครสมาชิก สังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล เนื่องจาก ไม่สามารถหักเงินจากสมาชิกได้ เริ่มตั้งแต่ 15 ส.ค.57

บัตร ATM สอ.ตร. ถอนเงินธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศ

KBank

เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก นานแค่ไหนถึงจะสมัครใหม่ได้

     เมื่อสมาชิกได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสอ.ตร.แล้ว จะต้องรออีก 5 ปี จึงจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ โดยนับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้ลาออก หากเป็นการลาออกครั้งที่ 2 แล้ว

จะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้อีกค่ะ ส่วนสมาชิกสมทบ เมื่อลาออกแล้วจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบอีกได้ค่ะ เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 

สวัสดิการกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต ต้องยื่นขอรับเงินภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก

3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต                                                                   

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ประทับตรา "ตาย"

5. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล (หากมี)

6. สำเนาใบมรณบัตร

     สมาชิกจะต้องยื่นของรับเงินสวัสดิการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดให้หมดสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ

 

อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 10 ปี 10,000 บาท
10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี 20,000 บาท
15 ปีขึ้นไป 30,000 บาท

**เงินสวัสดิการจะนำเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกค่ะ**

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ

คุณตั้งผู้รับโอนประโยชน์หรือยัง?

สมาชิกหลายคนคงเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือว่าตั้งไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสหกรณ์ใหม่ ๆ แต่จำไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะ 

          ก่อนอื่นต้องบอกความสำคัญของผู้รับโอนประโยชน์ก่อนนะคะ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ "สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็น ผู้รับประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม

          ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับประโยชน์ที่ได้กำหนดและมอบไว้กับสหกรณ์แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อสหกณ์ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น "

          เห็นไหมละคะว่าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์มีความสำคัญมาก ฉะนั้นถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ตั้ง หรือตั้งไว้นานจนจำไม่ได้และต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สามารถกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของตนเองส่งมายังสหกรณ์นะค่ะ โดยไม่ต้องขอดูใบเดิมที่ได้กรอกไว้ก็ได้ค่ะ โดยสหกรณ์จะถือใบปัจจุบันที่มีผลนำมาใช้ (ดูจากวันเดือนปีที่ท่านกรอกเอกสาร) ขอย้ำว่าต้องเป็นตัวจริงนะคะไม่รับเอกสารทางเครื่องโทรสารหรืออีเมล์นะ และสมาชิกสามารถตรวจสอบผู้รับโอนประโยชน์ได้ทางระบบทัชสกรีนสหกรณ์ได้ค่ะ

                                                                                                                                                            ฝ่ายทะเบียนและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

loan for education

การหักหุ้น-หนี้ผ่านระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลางของสมาชิก

     สอ.ตร. ได้เริ่มการหัก หุ้น-หนี้ ผ่านระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 จากระยะเวลา 6 เดือนที่ได้ใช้ระบบดังกล่าวนั้น ยังมีสมาชิกบางรายที่ยังไม่สามารถเข้าระบบดังกล่าวได้ ทางสอ.ตร.จึงเกิดความเป็นห่วงว่าจะทำให้ท่านเสียสิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีกับสอ.ตร.ได้ จึงอยากให้สมาชิกตรวจสอบสลิปเงินเดือนของท่านว่าได้ถูกหักเงินค่าหุ้น-หนี้ของสอ.ตร.หรือไม่ หากยังไม่หัก กรุณาประสานกลับมายังสอ.ตร. ติดต่อฝ่ายศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนะคะ

ยื่นกู้ฉุกเฉินไม่ต้องกรอกสัญญา

     ใช้เอกสารเพียง สำเนาบัตรประจำตัว และสลิปเงินเดือน (ฉบับจริง) ยื่นด้วยตนเองที่ สอ.ตร. เอกสารถูกต้องครบถ้วน รับเงินกลับบ้านได้เลยค่ะ ส่วนสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมายื่นด้วยตนเอง(เฉพาะสังกัดที่อยู่ต่างจังหวัด) สามารถโหลดสัญญาเงินกู้ได้เมนูดาวน์โหลด แล้วกรอกสัญญาพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน อย่าลืมแนบสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารมาด้วยนะคะ สอ.ตร.จะได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ 

ยื่นกู้กับสหกรณ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง

     เป็นคำถามยอดฮิต ที่ท่านสมาชิกสอบถามเข้ามามาก และส่วนใหญ่ท่านสมาชิกที่มายื่นกู้จะเตรียมเอกสารมาไม่ครบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการยื่นกู้และอาจจะทำให้ได้รับเงินช้า ก็เลยถือโอกาสนี้มาแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ เอกสารประกอบที่จะแนบกับสัญญาเงินกู้มีดังนี้นะคะ

กู้สามัญ

1. สลิปเงินเดือนฉบับจริงจากกรมบัญชีกลางเดือนล่าสุดทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้ ผู้ค้ำ และคู่สมรส

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้ค้ำ และคู่สมรส

4. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาผู้กู้ (อยู่ในแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้)

กู้ฉุกเฉิน

ใช้เพียงสลิปเงินเดือนฉบับจริงจากกรมบัญชีกลาง เท่านั้นค่ะ 

 

การขอรับเงินสวัสดิการโอกาสพิเศษต่าง ๆ

sawat1 

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ

เปิดรับเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน …

เปิดรับเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น"ออมสุขใจ"

     สอ.ตร. เปิดจำหน่วยตั๋วสัญญาใข้เงิน และเงินฝากประจำ "รุ่นออมสุขใจ" อัตราดอกเบี้...

Read more

บัตร ATM สอ.ตร. ถอนเงินธนาคารออมสิน ธนาค…

บัตร ATM สอ.ตร. ถอนเงินธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงไทย ได้ทั่วประเทศ

     สอ.ตร. เพิ่มช่องทางการอำนวยให้แก่สมาชิกที่มีบัตรATM ของสอ.ตร. สามารถใช้บริการถ...

Read more

กู้สามัญวงเงินสูงสุด 80 เท่าของเงินเดือน

กู้สามัญวงเงินสูงสุด 80 เท่าของเงินเดือน

เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

     กำหนดการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก โดยให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มสามาร...

Read more
Prev Next Page:

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สอ.ตร.ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเกือบ ...

Read more

พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระนารายณ์

พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระนารายณ์

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย.57 สอ.ตร.จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระนารายณ์ ที่ระลึก ครบรอบ 37 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกั...

Read more

วันพบสมาชิกอาวุโส ปี 2557

วันพบสมาชิกอาวุโส ปี 2557

 วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 57 สอ.ตร.ได้จัดงานวันพบสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรยากาศภายในเป็นไปอย่าง...

Read more

จัดสร้างเหรียญพระนารายณ์ ครบรอบ 37 ปีสหก…

จัดสร้างเหรียญพระนารายณ์ ครบรอบ 37 ปีสหกรณ์

     เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สหกรณ์ สอ.ตร.จะจัดสร้างเหรียญพระนารายณ์ ครบรอบ 37 ปีสหกรณ์ ซึ่งจัดพิธีบวงสรวงพระนารายณ์ไปเมื่อวันที่ 20 ...

Read more

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและช่วยชีวิตขั้นพื…

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา สอ.ตร. จัดให้มีโครงการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐ...

Read more

โครงการพาสมาชิกทัศนศึกษาต่างประเทศ

โครงการพาสมาชิกทัศนศึกษาต่างประเทศ

     สอ.ตร.จัดโครงพาสมาชิกทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  นำโดย พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อายุโย ประธานคณะศึกษาและป...

Read more

โครงการไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา ค…

โครงการไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

     เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 57 ที่ผ่านมา สอ.ตร. นำโดย พ.ต.ท.หญิงกิ่งทอง เลิศอมรชัย กรรมการและเจ้าหน้าที่สอ.ตร. ได้พาสมาชิกทัวร์ไหว้พระ 9 ...

Read more

ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกล…

ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง ประจำปี 2557

     งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557 "สหกรณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ในงานนี้ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลสหกรณ์และกลุ่มสหก...

Read more

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2557 กับสำน…

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2557 กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ สอ.ตร.ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ อาคารบ้านพักจราจรกลาง ถนนวิภาวดี...

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์ร.ร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

พิธีวางศิลาฤกษ์ร.ร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

     เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 56 ที่ผ่านมาพล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานฯ สอ.ตร. และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย...

Read more
Prev Next

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จก.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จก.

เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจ จำกัด เข้าเยี่ยมดูงานด้านการบริหารเงินกู้ และเงินฝากส...

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เข้าเยี่ยมดูงานด้านการบริหารเงิน การลงทุน และระบบโอนเงิน...

Read more

สอ.โตชิบาคอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ จก. เยี่ยม…

สอ.โตชิบาคอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ จก. เยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายอังกูร ไพศาล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมดูงานด้า...

Read more

สอ.ตำรวจสื่อสาร จก. เยี่ยมชมดูงาน

สอ.ตำรวจสื่อสาร จก. เยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 พล.ต.ต.พรกุศล ยศธร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

Read more

สอ.กรมการขนส่งทางบก จก.เยี่ยมชมดูงาน

สอ.กรมการขนส่งทางบก จก.เยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันที่ 10มิ.ย.57 นายณันทพงศ์ เชิดชู รองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู...

Read more

prathan-small

พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร

ประธานกรรมการ

udomrat-small

นางอุดมรัตน์  ดำขำ

ผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ

<1 ล้าน 3.25%

>1 ล้าน 3.50%

เกษียณเปี่ยมสุข

4.25%

ประจำทวีทรัพย์

4.25%

อุ่นใจก่อนวัยเกษียณ

4.75%

เงินกู้สมาชิก
กู้สามัญ, กู้ฉุกเฉิน 6.50%
กู้เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.50%
กู้เพื่อประกอบอาชีพ 6.50%
กู้เคหะสงเคราะห์ 5.25%
กู้สวัสดิการ 5.20%
กู้เพื่อการศึกษา 4.25%
กู้ประสบภัยพิบัติ 4.25%
กู้ระหว่างสหกรณ์
ระยะสั้น 5.50%
ระยะปานกลาง 5.50%
ระยะยาว 5.50%

t balancesheet

ผลการดำเนินงาน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

สมาชิก 13,906 คน
ทุนเรือนหุ้น 3,878,428,590.00 บาท

ทุนสำรองและทุนสะสม

404.833.371.05 บาท
เงินรับฝาก 8,044,635,018.40 บาท
เงินให้สมาชิกกู้ 7,014,264,812.98 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 2,268,609,681.00 บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 763,860,005.42 บาท
เงินลงทุน 8,753,692,424.02 บาท
สินทรัพย์รวม 19,703,084,890.87 บาท
กำไรสะสม 128,385,272.61 บาท

sforfinance

เลขที่บัญชีธนาคาร

ทหารไทย/ราชประสงค์ 011-2-22668-3
กรุงไทย/สยามสแควร์ 052-1-08121-1