สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

The Savings and Credit Cooperative of Royal Thai Police Headquarter Limited

คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน   
  คือความมุ่งมั่นของเรา
Get Adobe Flash player

ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557

ระดับภาคกลาง 

IMG 1363

 • เกษียณเปี่ยมสุข
 • ก่อนวัยเกษียณ
 • atm
 • pum
 • ivr
 • touchscreen
 • image

ติดต่อสหกรณ์

02-2515315-20
ผู้จัดการ 102
รองผู้จัดการ 103
การเงิน 401-403
สินเชื่อ 301-307 
สำนักงาน 201-202,206-207
ทะเบียน 210
ศูนย์เทคโนโลยีฯ 501-503
บัญชี 202-203
โทรสาร 3 หรือ 706-707
ถามข้อมูลอัตโนมัติ 1
E-Mail

coop.police@gmail.com

coop.police@hotmail.com

756112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
1343
4299
744931
11181
36784
756112
 • refinance6m
 • ลดดอกเบี้ยเงินกู้
 • image
 • image
 • image
 • image
Prev Next Page:

สมัครใช้บัตรATM สหกรณ์

สมัครใช้บัตรATM สหกรณ์

     สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครใช้บัตร ATM สหกรณ์  ท่านสามารถ download แบบฟอร์ม...

Read more

บัตร ATM สอ.ตร. ถอนเงินธนาคารออมสิน ธนาค…

บัตร ATM สอ.ตร. ถอนเงินธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงไทย ได้ทั่วประเทศ

     สอ.ตร. เพิ่มช่องทางการอำนวยให้แก่สมาชิกที่มีบัตรATM ของสอ.ตร. สามารถใช้บริการถ...

Read more

กู้สามัญวงเงินสูงสุด 80 เท่าของเงินเดือน

กู้สามัญวงเงินสูงสุด 80 เท่าของเงินเดือน

เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
ยื่นกู้กับสหกรณ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง

     เป็นคำถามยอดฮิต ที่ท่านสมาชิกสอบถามเข้ามามาก และส่วนใหญ่ท่านสมาชิกที่มายื่นกู้จะเตรียมเอกสารมาไม่ครบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการยื่นกู้และอาจจะทำให้ได้รับเงินช้า ก็เลยถือโอกาสนี้มาแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ เอกสารประกอบที่จะแนบกับสัญญาเงินกู้มีดังนี้นะคะ

กู้สามัญ

1. สลิปเงินเดือนฉบับจริงจากกรมบัญชีกลางเดือนล่าสุดทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (หากเป็นสำเนา จะต้องให้สารวัตรการเงินรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการตำรวจของผู้กู้ ผู้ค้ำ จำนวน 2 ชุด และคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้ค้ำ และคู่สมรส (ถ้าใช้สำเนาบัตรประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน)

4.  ยอดขอกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แนบเครดิตบูโร สามารถขอได้ที่ศูนย์บูโร สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงค่ะ

5.  แบบฟอร์มประกันชีวิต รับเอกสารได้ที่สอ.ตร.ค่ะ 

กู้ฉุกเฉิน (กู้ฉุกเฉินไม่ต้องเขียนสัญญาค่ะ)

1. ใช้เพียงสลิปเงินเดือนฉบับจริงจากกรมบัญชีกลาง (หากเป็นสำเนา จะต้องให้สารวัตรการเงินเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

2.  สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ 

                                 

สอ.ตร.เพิ่มเงินสวัสดิการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพของสมาชิก เริ่มวันที่ 1 ก.พ.58

สอ.ตร.ได้เพิ่มเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพให้กับสมาชิก โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 58 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด

ประกันคุ้มครองสินเชื่อ เริ่มวันที่ 10 ก.พ.58

     เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และครอบครัวของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป สมาชิกที่กู้เงินโดยใช้บุคคลค้ำประกันกับสอ.ตร. จะต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อทุกท่าน หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประกัน และอื่น ๆ ติดต่อที่ สอ.ตร. 02-2515315-20 ต่อฝ่ายสินเชื่อ 301-307

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

     สอ.ตร.มีระบบบริการอัตโนมัติให้สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ที่ระบบโทรศัพท์ เช่น ข้อมูลหุ้น หนี้ เงินฝาก เงินปันผล  

Click วิธีใช้งาน

autoserivr

การถือหุ้นรายเดือนสมาชิก เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2557

การถือหุ้นของสมาชิก

เงินได้รายเดือน การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) จำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน 10,000 บาท 80 800 
เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 12,000 บาท 100 1,000
เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 120 1,200
เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 140 1,400
เกินกว่า 16,000 บาท ถึง 19,000 บาท 160 1,600
เกินกว่า 19,000 บาท ถึง 22,000 บาท 180 1,800
เกินกว่า 22,000 บาท ถึง 25,000 บาท 200 2,000
เกินกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 250 2,500

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2557

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้น

- สมาชิกสามารถส่งหุ้นมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้แต่ต้องไม่เกิน ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน

- สมาชิกสามารถถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

- จะโอนหุ้นให้ผู้อื่นไม่ได้

- จะถอนหุ้นบางส่วน หรือทั้งหมดในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

- สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นเกิน 180 เดือน หรือจำนวนเงินเกิน 200,000 บาท

  และมีหนี้สินกับสหกรณ์น้อยกว่าหุ้น สามารถทำเรื่องงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ค่ะ

- การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน (เพิ่ม/ลด/งด) จะต้องทำหนังสือถึงสหกรณ์ และได้รับอนุมัติจากสหกรณ์แล้ว

 

 

เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก นานแค่ไหนถึงจะสมัครใหม่ได้

     เมื่อสมาชิกได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสอ.ตร.แล้ว จะต้องรออีก 5 ปี จึงจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ โดยนับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้ลาออก หากเป็นการลาออกครั้งที่ 2 แล้ว

จะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้อีกค่ะ ส่วนสมาชิกสมทบ เมื่อลาออกแล้วจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบอีกได้ค่ะ เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 

สวัสดิการกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต ต้องยื่นขอรับเงินภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก

3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต                                                                   

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ประทับตรา "ตาย"

5. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล (หากมี)

6. สำเนาใบมรณบัตร

     สมาชิกจะต้องยื่นของรับเงินสวัสดิการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดให้หมดสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ

 

อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 10 ปี 10,000 บาท
10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี 20,000 บาท
15 ปีขึ้นไป 30,000 บาท

**เงินสวัสดิการจะนำเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกค่ะ**

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ

คุณตั้งผู้รับโอนประโยชน์หรือยัง?

สมาชิกหลายคนคงเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือว่าตั้งไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสหกรณ์ใหม่ ๆ แต่จำไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะ 

          ก่อนอื่นต้องบอกความสำคัญของผู้รับโอนประโยชน์ก่อนนะคะ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ "สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็น ผู้รับประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม

          ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับประโยชน์ที่ได้กำหนดและมอบไว้กับสหกรณ์แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อสหกณ์ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น "

          เห็นไหมละคะว่าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์มีความสำคัญมาก ฉะนั้นถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ตั้ง หรือตั้งไว้นานจนจำไม่ได้และต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สามารถกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของตนเองส่งมายังสหกรณ์นะค่ะ โดยไม่ต้องขอดูใบเดิมที่ได้กรอกไว้ก็ได้ค่ะ โดยสหกรณ์จะถือใบปัจจุบันที่มีผลนำมาใช้ (ดูจากวันเดือนปีที่ท่านกรอกเอกสาร) ขอย้ำว่าต้องเป็นตัวจริงนะคะไม่รับเอกสารทางเครื่องโทรสารหรืออีเมล์นะ และสมาชิกสามารถตรวจสอบผู้รับโอนประโยชน์ได้ทางระบบทัชสกรีนสหกรณ์ได้ค่ะ

                                                                                                                                                            ฝ่ายทะเบียนและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์

การเพิ่มช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารด้วย Bill Payment

สหกรณ์เปิดช่องทางบริการให้สมาชิกได้ ฝากเงิน ชำระค่าหุ้น-หนี้ และชำระเงินทุกประเภท

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงไทย ด้วยระบบ Bill Payment

ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการ ได้  ฟรี  โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

Click โหลดแบบฟอร์ม                     Click คู่มือการใช้ Billpayment

 

ยื่นกู้ฉุกเฉินไม่ต้องกรอกสัญญา

     ใช้เอกสารเพียง สำเนาบัตรประจำตัว และสลิปเงินเดือน (ฉบับจริง) ยื่นด้วยตนเองที่ สอ.ตร. เอกสารถูกต้องครบถ้วน รับเงินกลับบ้านได้เลยค่ะ ส่วนสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมายื่นด้วยตนเอง(เฉพาะสังกัดที่อยู่ต่างจังหวัด) สามารถโหลดสัญญาเงินกู้ได้เมนูดาวน์โหลด แล้วกรอกสัญญาพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน อย่าลืมแนบสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารมาด้วยนะคะ สอ.ตร.จะได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ 

การขอรับเงินสวัสดิการโอกาสพิเศษต่าง ๆ

sawat1 

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ

กิจกรรมตัดผมฟรี

กิจกรรมตัดผมฟรี

 เมื่อวันพุธที่ 13 ม.ค.59  สอ.ตร.จัดกิจกรรมตัดผมฟรีให้กับสมาชิก และข้าราชการตำรวจ โดยช่างตัดผมจากสมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทย เวลา 09.00-1...

Read more

พิธีเปิดที่ทำการ

พิธีเปิดที่ทำการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้มีพิธีเปิดที่ทำการสหกรณ์ โดยมีพลตำรวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นประธานในพิธี ...

Read more

โครงการไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา ค…

โครงการไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

     เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 58 ที่ผ่านมา สอ.ตร. นำโดย พ.ต.ท.หญิงกิ่งทอง เลิศอมรชัย กรรมการ พ.ต.ท.วีระศักดิ์ บุตรครอง เจ้าหน้าที่สอ.ตร. ได้...

Read more

วันพบสมาชิกอาวุโส ปี 2558

วันพบสมาชิกอาวุโส ปี 2558

วันเสาร์ที่ 27 เม.ย.58 สอ.ตร.ได้จัดงานวันพบสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2558  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรยากาศภายในเป็นไปอย่างสนุกสน...

Read more

ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกล…

ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง ประจำปี 2557

     งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557 "สหกรณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ในงานนี้ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลสหกรณ์และกลุ่มสหก...

Read more
Prev Next

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จก.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จก.

เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจ จำกัด เข้าเยี่ยมดูงานด้านการบริหารเงินกู้ และเงินฝากส...

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เข้าเยี่ยมดูงานด้านการบริหารเงิน การลงทุน และระบบโอนเงิน...

Read more

สอ.โตชิบาคอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ จก. เยี่ยม…

สอ.โตชิบาคอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ จก. เยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายอังกูร ไพศาล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมดูงานด้า...

Read more

สอ.ตำรวจสื่อสาร จก. เยี่ยมชมดูงาน

สอ.ตำรวจสื่อสาร จก. เยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 พล.ต.ต.พรกุศล ยศธร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

Read more

สอ.กรมการขนส่งทางบก จก.เยี่ยมชมดูงาน

สอ.กรมการขนส่งทางบก จก.เยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันที่ 10มิ.ย.57 นายณันทพงศ์ เชิดชู รองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู...

Read more

                                                                                                                                                                                                                                      Viroj

พล.ต.ท.วิโรจน์   สัตยสัณห์สกุล

ประธานกรรมการ

 

udomrat-small

นางอุดมรัตน์  ดำขำ

ผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ

<1 ล้าน 3.25%

>1 ล้าน 3.50%

เกษียณเปี่ยมสุข

4.25%

ประจำทวีทรัพย์

4.25%

อุ่นใจก่อนวัยเกษียณ

4.75%

เงินกู้สมาชิก
กู้สามัญ, กู้ฉุกเฉิน 6.25%
กู้เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.25%
กู้เพื่อประกอบอาชีพ 6.25%
กู้เคหะสงเคราะห์ 5.25%
กู้สวัสดิการ 5.20%
กู้เพื่อการศึกษา 4.25%
กู้ประสบภัยพิบัติ 4.25%
กู้ระหว่างสหกรณ์
ระยะสั้น 5.50%
ระยะปานกลาง 5.50%
ระยะยาว 5.50%

t balancesheet

ผลการดำเนินงาน

ณ 31 ธ.ค. 2558

สมาชิก 14,192 คน
ทุนเรือนหุ้น 4,435,393,070.00 บาท

ทุนสำรองและทุนสะสม

447,315,514.73 บาท
เงินรับฝาก

10,393,257,660.53

บาท
เงินให้สมาชิกกู้ 7,921,526,635.77 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 1,021,265,555.00 บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,098,956,005.42 บาท
เงินลงทุน 8,668,189,424.02 บาท
สินทรัพย์รวม 21,700,580,381.07 บาท
กำไรสะสม 97,417,349.93 บาท

sforfinance

เลขที่บัญชีธนาคาร

ทหารไทย/ราชประสงค์ 011-2-22668-3
กรุงไทย/สยามสแควร์ 052-1-08121-1