สอ.พระราชทานในพระองค์ 904 จำกัด ศึกษาดูงานระบบงานสหกรณ์

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พระราชทานในพระองค์ 904 จำกัด จำนวน 12 ท่าน เข้าศึกษาดูระบบโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดยมี พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการ พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และพล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รองประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ