กิจกรรมสหกรณ์

กิจกรรมสหกรณ์

สอ.ตร.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกสำนักงานสหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วบริเวณที่ทำการสหกรณ์ และจุดให้บริการสมาชิก ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

สอ.ตร. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานสหกรณ์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วบริเวณที่ทำการสหกรณ์ และจุดให้บริการสมาชิก ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

บริษัท เอเอ็นอาร์โร อินดัสทรี จำกัด มอบน้ำดื่มให้ สอ.ตร. จำนวน 200 แพ็ค

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท เอเอ็นอาร์โร อินดัสทรี จำกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดยมีตัวแทน พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

สอ.ตร. มอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สอ.ตร. โดย พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรการ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีตัวแทนของโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

สหกรณ์พระราชทานในพระองค์ 904 จำกัด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พระราชทานในพระองค์ 904 จำกัด จำนวน 12 ท่าน เข้าศึกษาดูระบบโปรแกรมสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC)

บริษัท เกียนซิงห์ อามารนาท คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคหน้ากากผ้า ให้กับสอ.ตร.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 คุณถวิลจันทร์ โกเกอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียนซิงห์ อามารนาท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้บริจาคหน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC)