ตัวอย่างการกรอกสัญญาสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโคโรน่า2019