ติดต่อฝ่ายทะเบียนช่วงโควิด

การยื่นใบสมัครสมาชิก 

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
  2. สามารถส่งใบสมัครให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางไลน์ฝ่ายทะเบียนได้ ก่อนส่งฉบับจริงไปยังสหกรณ์

การยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิก

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลาออก ในเมนูดาวน์โหลด >>Download แบบฟอร์มลาออก
  2. กรอกรายละเอียด และอ่านข้อควรทราบก่อนการยื่นลาออกให้ครบถ้วน
  3. กรณียังไม่ได้ปิดบัญชีสหกรณ์ ให้กรอกเลขที่บัญชีสหกรณ์ในแบบฟอร์มใบลาออก ข้อที่ 1. แนบสำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารทหารไทย มาพร้อมใบลาออก
  4. สามารถสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนผ่านไลน์ฝ่ายทะเบียน

การลดหุ้นรายเดือน สามารถส่งแบบฟอร์มและสำเนาบัตรผ่านทางไปรษณีย์ หรือส่งผ่านทางไลน์ฝ่ายทะเบียน

การขอรับสวัสดิการต่างๆ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น สามารถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนผ่านทางไลน์ฝ่ายทะเบียน

คลิ๊กติดต่อไลน์ฝ่ายทะเบียน >>https://line.me/R/ti/p/%40551xhvzp