มาตรการระลอกใหม่

ระยะเวลามาตรการช่วยเหลือ มกราคม - มิถุนายน 2564

งดส่งหุ้น แนบสำเนาบัตรประจำตัว 1 ใบ
จ่ายเพียงครั้งเดียว