ปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

สาเหตุที่จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

1.สถานที่ประชุมสโมสรตำรวจไม่สามารถประชุมได้เพราะทำเป็นโรงพยาบาลสนาม
2.จัดประชุมวันหยุด เพราะวันทำงานปกติ ตร.ใช้ห้องประชุม สอ.ตร. จึงต้องประชุมวันหยุด และจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวนมาก