กดเงินเอทีเอ็มไม่ได้เงิน

bannernotacceptmoney2

     หากสมาชิกนำบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ ไปทำรายการถอนเงินผ่านตู้ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน แล้วพบปัญหาไม่ได้รับเงินจากตู้เอทีเอ็ม ให้สมาชิกดำเนินการดังนี้

  1. ทำบันทึกข้อความระบุ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม จำนวนเงินที่ถอนแล้วไม่ได้รับเงิน วันที่ไปทำรายการ ธนาคารและสาขาที่กดเงิน พร้อมแนบสลิปจากตู้เอทีเอ็ม(ถ้ามี)
  2. ติดต่อสหกรณ์ ผ่านไลน์ฝ่ายทะเบียน https://line.me/R/ti/p/%40551xhvzp
  3. ส่งบันทึกข้อความผ่านไลน์ หากมีเอกสารประกอบ เช่นสลิปให้แนบส่งทางไลน์
  4. เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว จะดำเนินการประสานกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคาร และทำเรื่องขอคืนเงินให้กับสมาชิก
  5. เมื่อได้รับเงินคืนจากธนาคารแล้ว สหกรณ์จะนำเงินคืนเข้ากลับบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกต่อไป