แนวนอนหน้า web
web1
แนวนอนหน้า web (1)
web23
164803199b9be4_HQLENOKGFMIPJ
web18
28
29
30
31
321
33
34
35
silidefacebook
web21
previous arrow
next arrow
Hot Search
ปฎิทินวันหยุด
< เมษายน 2024 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6วันจักรี all day
7 8วันหยุดชดเชยวันจักรี all day
9 10 11 12วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ all day
13วันสงกรานต์ all day
14วันสงกรานต์ all day
15วันสงกรานต์ all day
16วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ all day
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอบรู้เรื่องสหกรณ์
พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

ประธานกรรมการ

นางอุดมรัตน์ ดำขำ

ผู้จัดการ

เลขบัญชี สอ.ตร.

สาระน่ารู้
วิดีโอสหกรณ์
กิจกรรมสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝากอัตรา
ออมทรัพย์1.25%
ออมทรัพย์พิเศษ2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ (ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)2.75%
 ประจำทวีทรัพย์3.50% 
เกษียณเปี่ยมสุข3.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้อัตรา
เงินกู้สามัญ5.70%

เงินสามัญใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน (เฉพาะสัญญาใหม่เท่านั้น)

5.15%
เงินกู้ฉุกเฉิน5.70%
เงินกู้เคหะบ้านหลังแรก
(งดเฉลี่ยคืน)

4.75%