กิจกรรมสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง …

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเข้าศึกษาดูงาน Read More »

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง …

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเข้าศึกษาดูงาน Read More »

สอ.พระราชทานในพระองค์ 904 จำกัด ศึกษาดูงานระบบงานสหกรณ์

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออ …

สอ.พระราชทานในพระองค์ 904 จำกัด ศึกษาดูงานระบบงานสหกรณ์ Read More »