ระบบถอนเงินออนไลน์

สมาชิกสามารถถอนเงินผ่านระบบถอนเงินออนไลน์ ง่าย ๆ ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มถอนเงิน click เพื่อดาวน์โหลด
  2.  กรอกรายละเอียดในใบถอนเงิน เมื่อกรอกเสร็จถ่ายรูป หรือScanรูป ใบถอนเงิน

3. ถ่ายรูป หรือ Scan หน้าสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ที่ต้องการถอน

bookcoop

4. ถ่ายรูปหรือ Scan รายการเคลื่อนไหวหน้าสุดท้ายในสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์

lasbook

5. ถ่ายรูปตนเองคู่กับบัตรประชาชน

6. ถ่ายรูปหรือ Scan หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (TTB) หรือ ธนาคารกรุงเทพ ของสมาชิก (ต้องเป็นชื่อสมาชิกเจ้าของบัญชีเท่านั้น)

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าสมุดบัญชีที่ต้องส่งให้กับสหกรณ์

7.  เข้าระบบถอนเงินออนไลน์ Click เพื่อเข้าระบบ

8. กรอกรายละเอียดในระบบให้ครบทุกข้อ โดยแนบไฟล์รูปภาพตามหัวข้อที่กำหนด ชื่อไฟล์รูปภาพห้ามเป็นภาษาไทย

9. เมื่อกรอกครบแล้ว ให้กด ยืนยัน ข้อมูลการถอนเงินพร้อมรูปภาพจะส่งไปยังเมลสหกรณ์ แจ้งถอนเงินก่อน 12.00 น. จะโอนเงินให้ช่วงบ่าย แจ้งถอนเงินหลังเวลา 12.00 น. จะนำเข้าเช้าวันถัดไป (เจ้าหน้าที่จะทำรายการเฉพาะวันเวลาทำการสหกรณ์)