สวัสดิการ หุ้นวันเกิด

สอ.ตร. มอบหุ้น จำนวน 10 หุ้น ให้แก่สมาชิกในวันเกิด (ยกเว้นสมาชิกสมทบ) โดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับสวัสดิการนี้

หลักเกณฑ์ การได้รับสวัสดิการ

  • อายุสมาชิก 1 ปีขึ้นไป (นับจนถึงวันเกิด)
  • การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันเข้าเป็นสมาชิกถึงวันเกิด
  • สอ.ตร. จะมอบหุ้นจำนวน 10 หุ้น