ติดต่อเรา

ที่อยู่

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

อาคาร 5 ชั้น G สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

Email : coop.police@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.

ยื่นสัญญาเงินกู้ 08:30 – 12.00 น.

ฝาก – ถอนเงิน, ชำระเงิน 08:30 – 15:00 น.

Follow us
หมายเลขโทรศัพท์

โทร. 02-2515315 – 20

ผู้จัดการ ต่อ 102

รองผู้จัดการ 103, 107-108

สินเชื่อ 1 (กู้สามัญ) ต่อ 303-307

สินเชื่อ 2 (กู้ฉุกเฉิน) ต่อ 301-302

การเงิน ต่อ 401-402

ทะเบียน ต่อ 504

กฎหมายและติดตามหนี้ ต่อ 308, 310-311

อำนวยการ 1 (สำนักงาน) ต่อ 201-202, 207

บัญชี ต่อ 204-205, 309

อำนวยการ 2 (ประชุม) ต่อ 105-106, 208

เทคโนโลยี ต่อ 501-502,505

โทรสาร ต่อ 705-706