สวัสดิการ หุ้นวันเกิด

สอ.ตร. มอบหุ้น จำนวน 10 หุ้น ให้แก่สมาชิกในวันเกิด (ยกเว้นสมาชิกสมทบ) โดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับสวัสดิการนี้

หลักเกณฑ์การได้รับหุ้น หุ้นวันเกิด

  1. อายุสมาชิก 1 ปีขึ้นไป
  2. การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันเข้าเป็นสมาชิกถึงวันเกิด
  3. สอ.ตร. จะมอบหุ้นจำนวน 10 หุ้น  (สามารถตรวจสอบได้ที่หุ้นของสมาชิก)